Kontakty

Starosta obce: Jiří Louda
Mobil: 721 476 885
email: jlouda@neprobylice.cz

Místostarosta: Petr Somol
Mobil: 797 626 258
email:
psomol@neprobylice.cz

Účetní: Bc.Lukáš Kratochvíl,DiS                              Mobil: 728 242 432
email: lkratochvil@neprobylice.cz

Obecní úřad:
Neprobylice 4
E-mail: neprobylice@seznam.cz

Úřední hodiny: 
Pondělí: 19:00 - 20:00

Úřední hodiny účetní: 
Středa:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

IČ: 00640492

Počet obyvatel v obci: 160Strategický plán

Strategický plán obce Neprobylice je koncepčním dokumentem, který


 v analytické části rekapituluje současný stav obce, hodnotí silné a slabé stránky, možná rizika a perspektivy rozvoje


 a ve strategické části formuluje vizi, jak by obec měla vypadat přibližně za deset let, a stanoví problémové okruhy a projektové záměry.


Ke strategické části dokumentu jsou volně připojeny projektové karty, v nichž jsou charakterizovány jednotlivé akce, s nimiž v horizontu zhruba dvou následujících volebních období obec počítá a které jsou potřebné k tomu, aby se podařilo naplnit strategickou vizi formulovanou v tomto strategickém plánu.
Strategický plán obce Neprobylice vznikal v součinnosti zastupitelů obce a zpracovatelů, Přemyslovské střední Čechy o.p.s., do jehož územní působnosti obec Neprobylice patří. Zastupitelé obce revidovali analytickou část, charakterizovali společně se zpracovateli současný stav obce ve SWOT analýze, formulovali strategickou vizi své obce a připravili pro dokument projektové karty, vycházející ze stavu a očekávání na jaře roku 2015, kdy byl strategický plán obce zpracován.
V textu bylo využito fotografií a dalších obrazových a mapových podkladů z internetových stránek úřadu obce a dalších internetových zdrojů.

Strategický plán obce Neprobylice byl schválen zastupitelstvem obce na zasedání dne 15.06.2015

Celý dokument k nahlédnutí ZDE

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se