Kontakty

Starosta obce: Jiří Louda
Mobil: 721 476 885
email: jlouda@neprobylice.cz

Místostarosta: Petr Somol
Mobil: 797 626 258
email:
psomol@neprobylice.cz

Účetní: Bc.Lukáš Kratochvíl,DiS                              Mobil: 728 242 432
email: lkratochvil@neprobylice.cz

Obecní úřad:
Neprobylice 4
E-mail: neprobylice@seznam.cz

Úřední hodiny: 
Pondělí: 19:00 - 20:00

Úřední hodiny účetní: 
Středa:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

IČ: 00640492

Počet obyvatel v obci: 160Historie Neprobylic

    6 km od Slaného na Pozdeňském potoce se nachází víska do počtu obyvatel nevelká, zato bohatá svou historií a pamětí místních lidí. Archeologické vykopávky doložily osídlení již z doby bronzové v oblasti zvané Na Mourově, kde byly nalezeny šperky, keramika a další předměty. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1316, jež uvádí Michala z Neprobylic. Neprobylice byly na konci 14. století rozděleny na dvě části - horní s tvrzí zvanou Hrádek a dolní část také pravděpodobně s tvrzí, která však později beze zbytku zanikla. V polovině 16. století koupil horní část Václav Pětipeský z Chýš, Egerberka a na Blahoticích, který se zasloužil o sloučení obou částí obce a Hrádek nechal v letech 1587-88 přestavět v renesančním slohu. Dokladem toho jsou dodnes patrné erby Václava Pětipeského, jeZnaky-tvrzho manželky Izoldy Vojkovské z Milhostic a pamětní kamenná deska. Pro aktivní účast Pětipeských na stavovském povstání v letech 1618-1620 připadl jejich majetek hraběti Jaroslavu Bořitovi z Martinic na Smečně a stal se tak hospodářskou součástí Smečensko – martinického, později Clam- martinického panství. Ve dvacátých letech 20. století došlo k parcelaci Clam – martinického dvora, ke kterému patřilo 440 48089stychů polí a luk, rybník a prutník. Na návsi stával již před rokem 1352 farní kostel se hřbitovem a zvonicí, který musel být roku 1741 pro starobu snesen. Nový barokní kostel sv. Ducha byl vystavěn na jižním návrší obce. Nedaleko tohoto kostelního areálu vyrostla roku 1896 i kopie původní zvonice ze 16.st., do níž jsou zasazeny renesanční náhrobní kameny rodu Pětipeských. Jako jediná v Čechách má otevřené zvonové patro a nese tři zvony z 15. a 16. st. Kříž pod zvonicí v roce 1911 stál v cestě nově plánované silnici Neprobylice – Kutrovice a musel být přeložen. Nejvýznamnější památkou lidové architektury je areál usedlosti čp. 14 v západní části návsi, která je součástí skanzenu ve Třebízi. V roce 1904 se Neprobylice uvádějí s přidělenou obcí Kutrovice. První světová válka zasáhla do života neprobylických, když si vyžádala 6 obětí. Roku 1919 se ve vsi uvádí 240 obyvatel. Tehdy také došlo k rozdělení obcí Neprobylice - Kutrovice.První samostatné zastupitelstvo tvořili: starosta Pražák Václav č. p. 32, náměstek starosty Václav Hájek č. p. 23, zastupitelstvo: František Šrámek č. p. 13, František Dragoun č. p. 39, Cimmerman Vilém č. p. 49, Dundr Václav č. p. 18, Dvořák Antonín č. p. 17, František Frolík č. p. 21, Kratochvíl Čeněk č. p. 8, Podpěra František č. p. 5, Švingr Bohuslav č. p. 41, Vojtěch Antonín č. p. 15, Paur Jaroslav č. p. 24. V roce 1925 se zavádí veřejný telefon a o tři roky později proběhla i další modernizace obce, a to elektrifikace. V hostinci Bohuslava Paura č. p. 25 bývalo jeviště ochotnického spolku Havlíček a ve třicátém šestém roce založen také spolek Baráčníků Pětipeský. 1937 je také uvedena jedna velká osobnost spjatá s rodem Podpěrů z Neprobylic. Je jím profesor dr. Josef Podpěra - botanik, ruský legionář, zakladatel botanické zahrady Masarykovy univerzity v Brně, ředitel Moravského zemského muzea, rektor Mysarykovy univerzity v Brně * 7.11.1878. Stávaly zde dvě kovárny č. p. 45 a č. p. 50, smíšený obchod s hostincem č. p. 25, obchod s potravinami č. p. 51, obecní váha, školka i žňový útulek pro děti a knihovna. V letech 1961-1979 byly Neprobylice osadou patřící ke Kutrovicím, 1980-1990 součástí obce Kvílice a od roku 1990 jsou samostatnou obcí na okrese Kladno.

Lenka Svobodová, kronikářka obce

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se