Kontakty

Starosta obce: Jiří Louda
Mobil: 721 476 885
email: jlouda@neprobylice.cz

Místostarosta: Petr Somol
Mobil: 797 626 258
email:
psomol@neprobylice.cz

Účetní: Bc.Lukáš Kratochvíl,DiS                              Mobil: 728 242 432
email: lkratochvil@neprobylice.cz

Obecní úřad:
Neprobylice 4
E-mail: neprobylice@seznam.cz

Úřední hodiny: 
Pondělí: 19:00 - 20:00

Úřední hodiny účetní: 
Středa:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

IČ: 00640492

Počet obyvatel v obci: 160Novinky vyplívající ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Neprobylice ze dne 9.9.2020

Rozhodnutím zastupitelstva obce konaného dne 9. 9. 2020 od 19:00 na OÚ Neprobylice, došlo ve výběrovém řízení k výběru dodavatele „Rozhodnutí o výběru dodavatele „Měřiče rychlosti“.“ Měřiče/ukazatele rychlosti budou instalovany na periferii obce.


Rozhodnutím zastupitelstva obce konaného dne 9. 9. 2020 od 19:00 na OÚ Neprobylice, došlo k oznámení o výběru dodavatele na „úpravy „internetových stránek. V současné době dodavatel pracuje na zadání, změna byla podmíněna vzhledem k novému zákonu č. 99/2019 Sb.


Rozhodnutím zastupitelstva obce konaného dne 9. 9. 2020 od 19:00 na OÚ Neprobylice, došlo ve výběrovém řízení k výběru a přidělení zakázky „Neprobylice, chodníky a zastávky podél III/23728“ zhotoviteli. Akce bude realizována dokonce roku.

Objemný a nebezpečný odpad, připomenutí změny ve vývozech.

Chtěli jsme občanům připomenout, že proběhla změna ve způsobu sběru nebezpečného odpadu a objemného odpadu, v minulosti se vše řešilo periodickým, ročním přistavováním patřičných kontejnerů na náves, nyní lze objemný a nebezpečný odpad odevzdávat v pracovních dnech nepřetržitě, nebo po domluvě i o víkendu, ve sběrném dvoře a to buď po domluvě s pracovníkem obce, nebo se starostou/místostarostou obce. Periodické kontejnery již na náves nadále nebudou přistavovány. Ve sběrném dvoře lze taktéže možné odevzdávat ostatní druh odpadu, jako je elektroodpad (pokud se nevejde do červeného boxu elektroodpadu na návsi), bioodpad (pokud je toho více, než se vejde do kontejneru na návsi), pneumatiky atd.

Ćištění dna Bakovského potoka

V průběhu několika dní započne avizované čištění dna koryta Bakovského potoka, realizační firma se bude pohybovat v prostoru koryta potoka a stávajícího místa na sběrné kontejnery separovaného odpadu. Akce by neměla mít vliv na běžný chod obce, pouze upozorněte své děti aby nevstupovali na vyznačená místa a do porostoru kde se bude technika nacházet. V případě nepřítomnosti obsluhy zařízení bude dohlížet bezpečnostní agentura.

PovalFest 2020

Hotovy-plakat

Rekonstrukce lávky pro pěší přes Bakovský potok.

Během následujících dní bude uzavřena lávka pro pěší, přes Bakovský potok, používejte během rekonstrukce náhradní, vyhrazenou trasu přes druhou lávku.

Img_20200806_143936Img_20200806_143949

Letní putovní kino - Ženy v běhu 10.07.19:00 - 23:00 na návsi v Neprobylicích

Kino-neprdelice

https://www.youtube.com/watch?v=PAx6vYWoKkM

Odečet vody

O Z N Á M E N Í

V pondělí 22.06.2020 budou prováděny pracovníkem vodáren

odečty vodoměrů

· Ti z Vás co nebudete doma, žádáme o výpis číselného údaje z vodoměru na papírek a umístit ho na viditelné místo, aby pracovníkem vodáren bylo zaznamenáno.

· V případě, že nebude papírek umístěn na viditelné místo a zrovna nebudete ve své nemovitosti, bude Vám vhozeno do schránky, pracovníkem vodáren, oznámení s telefonním číslem, které pak využijete k nahlášení stavu vodoměru.

Děkujeme.

Obecní úřad Neprobylice

informativní plán kulturních akcí v obci 2020.

Informativní plán kulturních akcí Neprobylice, s ohledem na stávající situaci, mohou být provedeny změny. Některé akce byly a budou zrušeny.

Rozpis-2020_1-3

Dočasná změna úředních hodin

Dočasná změna úředních hodin

Z důvodu nouzového stavu, vyhlášeného usnesením vlády České republiky ze dne 12. března 2020, č. 194 a mimořádného opatření, vydaného MZD dne 30. března 2020 se s účinností ode dne 01.04.2020 od 6:00 hodin do dne 11.04.2020 do 6:00 hodin, dočasně zkracují úřední hodiny pro veřejnost a stanovují se takto:

Středa: od 08:00 hodin do 11:00 hodin.

V případě neodkladné záležitosti, která musí být ze strany žadatele neodkladně vyřízena, žádáme o její vyřízení ve výše uvedených úředních hodinách.

Případně je možné se objednat (pouze pro vyřizování bezodkladné záležitosti) prostřednictvím níže uvedených forem (žádáme o volbu jedné formy): (i) e-mailem: neprobylice@seznam.cz

(ii)telefonicky: 721 476 885 (starosta obce); 728 242 432 (administrativní pracovník a účetní obce)

Děkujeme za pochopení.

Obecní úřad Neprobylice

Kontejner na nebezpečný odpad

O Z N Á M E N Í

V neděli 24.11.2019 bude přistaven na obvyklé místo kontejner na nebezpečný odpad. Přistaven bude v době od 10,00 hod. do 12,00 hod.

Vybírané odpady:

· Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek,

· Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny,

· Tlakové nádoby, olejové filtry, tonery, nemrznoucí kapaliny, brzdové kapaliny, odpadní motorové, převodové a mazací oleje,

· Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující neb. látky, kyseliny, zásady, fotochemie, pesticidy, nepoužitá léčiva,

· Elektroodpad, zářivky, EEZ (lednice, pračky, televize, monitory drobné elektrospotřebiče, počítače, telefony …),

· Pneumatiky, izolační materiál s obsahem azbestu,

· Asfaltové směsi obsahující dehet,

· Minerální nebo skelná vata

Neodebírané odpady: Stavební odpad, bioodpad; objemný odpad (nábytek, matrace, koberce atd.)

Oznámení - kontejner na objemný odpad

V Pátek 11.10. 2019 bude na obvyklé místo přistaven kontejner na objemný odpad, odvezen bude v pondělí 14.10. 2019
Prosíme o řádné ukládání odpadu, tak aby nevznikal zbytečný nepořádek.
 
Co do kontejneru patří:
- Starý nábytek (skříně, pohovky, křesla a pod.)
- Matrace
- Koberce
- Linolea
- Umyvadla, vany, WC mísy
- Staré sportovní náčinní
- Autosklo, objemné kovové předměty apod.
 
Do kontejneru nepatří:
- Stavební suť
- Bioodpad
- Pneumatiky
- Elektronika a elektrické spotřebiče
- Barvy a jiný nebezpečný odpad
 
Nadále připomínáme, že pokud někdo ví, že kontejner nestihne lze s předstihem domluvit uložení odpadu v našem sběrném dvoře pro info volejte +420 721 476 885.
 
Děkujeme, Obecní úřad Neprobylice

Letní putovní kino, cesta do pravěku (remasterovaná verze)

Plakat_kino_1-133

Odečty vodoměrů

O Z N Á M E N Í

 

V pondělí 24.06.2019 budou prováděny pracovníkem vodáren

 

odečty vodoměrů a to od 9:00 hodin

 

Poznámka:

Ti z Vás co nebudete doma, žádáme o výpis číselného údaje z vodoměru na papírek a umístit ho na viditelné místo. Popřípadě Vám bude vhozeno do schránky, pracovníkem vodáren, oznámení s telefonním číslem, které pak využijete k nahlášení stavu vodoměru.

Děkujeme.

obecní úřad Neprobylice

Očkování psů

dne 12. 6. 2019 od 16:30 hodin bude na návsi u dětského hřiště prováděno očkování psů.

Oznámení, kontejner na objemný odpad.

O Z N Á M E N Í

V pátek 12.04.2019 bude přistaven na obvyklé místo kontejner na objemný odpad. Odvezen bude v pondělí 15.04.2019.

Nevhazujte prosím pneumatiky, elektroniku, barvy, stavební suť.

Prosíme o řádné odkládání odpadu, aby nevznikl nepořádek v bezprostředním okolí.

Děkujeme

Obecní úřad Neprobylice

Mimořádná změna úředních hodin dne 27.3. 2019

Dne 27.3. 2019 bude z mimořádných důvodů úřední den od 13:00 hodin do 17,00 hodin Děkujeme za pochopení. Obecní úřad Neprobylice

Odečet elektřiny

Dne 4. 3. 2019 budou v obci během dne prováděny odečty elektřiny.

Obecní úřad Neprobylice

Mimořádná změna úředních hodin dne 27. 2. 2019

Dne 27. 2. 2019 bude z mimořádných důvodů úřední den od 8,00 hodin do 12,00 hodin a od 15,00 hodin do 17,00 hodin. Děkujeme za pochopení. Obecní úřad Neprobylice

Oznámení o vybíraných poplatcích v roce 2019

O Z N Á M E N Í

Od 7. 1. 2019 se vybírají poplatky za odpady a psy.

Úřední den: středa 8,00 – 12,00 a 13,00 – 17,00 hod.

pondělí od 19,00 - 20,00 hod.

Odpady:

640,- Kč/osoba trvale hlášená na území obce,

750,- Kč – chalupa.

Psi:

1 pes 60,- Kč

2 a další 100,- Kč/pes

!Poplatky jsou splatné do 31.03.2019!

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se