Kontakty

Starosta obce: Jiří Louda
Mobil: 721 476 885
email: jlouda@neprobylice.cz

Místostarosta: Petr Somol
Mobil: 797 626 258
email:
psomol@neprobylice.cz

Účetní: Bc.Lukáš Kratochvíl,DiS                              Mobil: 728 242 432
email: lkratochvil@neprobylice.cz

Obecní úřad:
Neprobylice 4
E-mail: neprobylice@seznam.cz

Úřední hodiny: 
Pondělí: 19:00 - 20:00

Úřední hodiny účetní: 
Středa:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

IČ: 00640492

Počet obyvatel v obci: 160PovalFest 2020

Hotovy-plakat

Rekonstrukce lávky pro pěší přes Bakovský potok.

Během následujících dní bude uzavřena lávka pro pěší, přes Bakovský potok, používejte během rekonstrukce náhradní, vyhrazenou trasu přes druhou lávku.

Img_20200806_143936Img_20200806_143949

Letní putovní kino - Ženy v běhu 10.07.19:00 - 23:00 na návsi v Neprobylicích

Kino-neprdelice

https://www.youtube.com/watch?v=PAx6vYWoKkM

Odečet vody

O Z N Á M E N Í

V pondělí 22.06.2020 budou prováděny pracovníkem vodáren

odečty vodoměrů

· Ti z Vás co nebudete doma, žádáme o výpis číselného údaje z vodoměru na papírek a umístit ho na viditelné místo, aby pracovníkem vodáren bylo zaznamenáno.

· V případě, že nebude papírek umístěn na viditelné místo a zrovna nebudete ve své nemovitosti, bude Vám vhozeno do schránky, pracovníkem vodáren, oznámení s telefonním číslem, které pak využijete k nahlášení stavu vodoměru.

Děkujeme.

Obecní úřad Neprobylice

informativní plán kulturních akcí v obci 2020.

Informativní plán kulturních akcí Neprobylice, s ohledem na stávající situaci, mohou být provedeny změny. Některé akce byly a budou zrušeny.

Rozpis-2020_1-3

Dočasná změna úředních hodin

Dočasná změna úředních hodin

Z důvodu nouzového stavu, vyhlášeného usnesením vlády České republiky ze dne 12. března 2020, č. 194 a mimořádného opatření, vydaného MZD dne 30. března 2020 se s účinností ode dne 01.04.2020 od 6:00 hodin do dne 11.04.2020 do 6:00 hodin, dočasně zkracují úřední hodiny pro veřejnost a stanovují se takto:

Středa: od 08:00 hodin do 11:00 hodin.

V případě neodkladné záležitosti, která musí být ze strany žadatele neodkladně vyřízena, žádáme o její vyřízení ve výše uvedených úředních hodinách.

Případně je možné se objednat (pouze pro vyřizování bezodkladné záležitosti) prostřednictvím níže uvedených forem (žádáme o volbu jedné formy): (i) e-mailem: neprobylice@seznam.cz

(ii)telefonicky: 721 476 885 (starosta obce); 728 242 432 (administrativní pracovník a účetní obce)

Děkujeme za pochopení.

Obecní úřad Neprobylice

Kontejner na nebezpečný odpad

O Z N Á M E N Í

V neděli 24.11.2019 bude přistaven na obvyklé místo kontejner na nebezpečný odpad. Přistaven bude v době od 10,00 hod. do 12,00 hod.

Vybírané odpady:

· Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek,

· Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny,

· Tlakové nádoby, olejové filtry, tonery, nemrznoucí kapaliny, brzdové kapaliny, odpadní motorové, převodové a mazací oleje,

· Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující neb. látky, kyseliny, zásady, fotochemie, pesticidy, nepoužitá léčiva,

· Elektroodpad, zářivky, EEZ (lednice, pračky, televize, monitory drobné elektrospotřebiče, počítače, telefony …),

· Pneumatiky, izolační materiál s obsahem azbestu,

· Asfaltové směsi obsahující dehet,

· Minerální nebo skelná vata

Neodebírané odpady: Stavební odpad, bioodpad; objemný odpad (nábytek, matrace, koberce atd.)

Oznámení - kontejner na objemný odpad

V Pátek 11.10. 2019 bude na obvyklé místo přistaven kontejner na objemný odpad, odvezen bude v pondělí 14.10. 2019
Prosíme o řádné ukládání odpadu, tak aby nevznikal zbytečný nepořádek.
 
Co do kontejneru patří:
- Starý nábytek (skříně, pohovky, křesla a pod.)
- Matrace
- Koberce
- Linolea
- Umyvadla, vany, WC mísy
- Staré sportovní náčinní
- Autosklo, objemné kovové předměty apod.
 
Do kontejneru nepatří:
- Stavební suť
- Bioodpad
- Pneumatiky
- Elektronika a elektrické spotřebiče
- Barvy a jiný nebezpečný odpad
 
Nadále připomínáme, že pokud někdo ví, že kontejner nestihne lze s předstihem domluvit uložení odpadu v našem sběrném dvoře pro info volejte +420 721 476 885.
 
Děkujeme, Obecní úřad Neprobylice

Letní putovní kino, cesta do pravěku (remasterovaná verze)

Plakat_kino_1-133

Odečty vodoměrů

O Z N Á M E N Í

 

V pondělí 24.06.2019 budou prováděny pracovníkem vodáren

 

odečty vodoměrů a to od 9:00 hodin

 

Poznámka:

Ti z Vás co nebudete doma, žádáme o výpis číselného údaje z vodoměru na papírek a umístit ho na viditelné místo. Popřípadě Vám bude vhozeno do schránky, pracovníkem vodáren, oznámení s telefonním číslem, které pak využijete k nahlášení stavu vodoměru.

Děkujeme.

obecní úřad Neprobylice

Očkování psů

dne 12. 6. 2019 od 16:30 hodin bude na návsi u dětského hřiště prováděno očkování psů.

Oznámení, kontejner na objemný odpad.

O Z N Á M E N Í

V pátek 12.04.2019 bude přistaven na obvyklé místo kontejner na objemný odpad. Odvezen bude v pondělí 15.04.2019.

Nevhazujte prosím pneumatiky, elektroniku, barvy, stavební suť.

Prosíme o řádné odkládání odpadu, aby nevznikl nepořádek v bezprostředním okolí.

Děkujeme

Obecní úřad Neprobylice

Mimořádná změna úředních hodin dne 27.3. 2019

Dne 27.3. 2019 bude z mimořádných důvodů úřední den od 13:00 hodin do 17,00 hodin Děkujeme za pochopení. Obecní úřad Neprobylice

Odečet elektřiny

Dne 4. 3. 2019 budou v obci během dne prováděny odečty elektřiny.

Obecní úřad Neprobylice

Mimořádná změna úředních hodin dne 27. 2. 2019

Dne 27. 2. 2019 bude z mimořádných důvodů úřední den od 8,00 hodin do 12,00 hodin a od 15,00 hodin do 17,00 hodin. Děkujeme za pochopení. Obecní úřad Neprobylice

Oznámení o vybíraných poplatcích v roce 2019

O Z N Á M E N Í

Od 7. 1. 2019 se vybírají poplatky za odpady a psy.

Úřední den: středa 8,00 – 12,00 a 13,00 – 17,00 hod.

pondělí od 19,00 - 20,00 hod.

Odpady:

640,- Kč/osoba trvale hlášená na území obce,

750,- Kč – chalupa.

Psi:

1 pes 60,- Kč

2 a další 100,- Kč/pes

!Poplatky jsou splatné do 31.03.2019!

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se