Kontakty

Starosta obce: Jiří Louda
Mobil: 721 476 885
email: jlouda@neprobylice.cz

Místostarosta: Petr Somol
Mobil: 797 626 258
email:
psomol@neprobylice.cz

Účetní: Bc.Lukáš Kratochvíl,DiS                              Mobil: 728 242 432
email: lkratochvil@neprobylice.cz

Obecní úřad:
Neprobylice 4
E-mail: neprobylice@seznam.cz

Úřední hodiny: 
Pondělí: 19:00 - 20:00

Úřední hodiny účetní: 
Středa:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

IČ: 00640492

Počet obyvatel v obci: 160Nebezpečný odpad

V neděli 02.12.2018 bude přistaven na obvyklé místo kontejner na nebezpečný odpad. Přistaven bude v době od 10,00 hod. do 12,00 hod. 

Vybírané odpady:

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek,

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny,

Tlakové nádoby, olejové filtry, tonery, nemrznoucí kapaliny, brzdové kapaliny, odpadní motorové, převodové a mazací oleje,

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující neb. látky, kyseliny, zásady, fotochemie, pesticidy, nepoužitá léčiva,

Elektroodpad, zářivky, EEZ (lednice, pračky, televize, monitory drobné elektrospotřebiče, počítače, telefony …),

Pneumatiky, izolační materiál s obsahem azbestu,

Asfaltové směsi obsahující dehet,

Minerální nebo skelná vata 

Neodebírané odpady: STAVEBNÍ ODPAD

Objemný odpad

V pátek 26.10.2018 bude přistaven na obvyklé místo kontejner na objemný odpad. Odvezen bude v pondělí 29.10.2018. 

Nevhazujte prosím pneumatiky, elektroniku, barvy, stavební suť. 

Prosíme o řádné odkládání odpadu, aby nevznikl nepořádek v bezprostředním okolí. 

Děkujeme

Obecní úřad Neprobylice

OZNÁMENÍ

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

4.9 v době 7:30 - 15:30

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Pozvánka

Plakat-poval-2018


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

OZNÁMENÍ

V ÚTERÝ 03.07.2018 od 18:00 hodin

očkování psů

na návsi u dětského hřiště

OZNÁMENÍ

Ve čtvrtek 21.06.2018 budou prováděny pracovníkem vodáren (p.Kalous) ODEČTY vodoměrů a to od 9:00

 Poznámka:

Ti z Vás co nebudete doma, žádáme o výpis číselného údaje z vodoměru na papírek a umístit ho na viditelné místo. Popřípadě Vám bude vhozeno do schránky, pracovníkem vodáren, oznámení s telefonním číslem, které pak použijete k nahlášení stavu vodoměru.

Děkujeme.

obecní úřad Neprobylice

OZNÁMENÍ

V pátek 27.04.2018 bude přistaven na obvyklé místo kontejner na objemný odpad. Odvezen bude v pondělí 30.04.2018. 

Nevhazujte prosím pneumatiky, elektroniku, barvy, stavební suť.

Kontejner lze naplnit do výšky sajten, jinak nebude odvezen. 

Děkujeme

Obecní úřad Neprobylice

Mateřská školka Královice


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Poplatky 2018

O Z N Á M E N Í

Od 8.1.2018 se vybírají poplatky za odpady a psy.

Úřední den:

středa 8,00 – 12,00 a 13,00 – 17,00 hod.

pondělí od 19,00 - 20,00 hod.

Odpady:

640,- Kč/osoba trvale hlášená na území obce,

750,- Kč – chalupa.

Psi:

1 pes 60,- Kč

2 a další 100,- Kč/pes

!Poplatky jsou splatné do 31.03.2018!

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se