Kontakty

Starosta obce: Jiří Louda
Mobil: 721 476 885
email: jlouda@neprobylice.cz

Místostarosta: Petr Somol
Mobil: 797 626 258
email:
psomol@neprobylice.cz

Účetní: Bc.Lukáš Kratochvíl,DiS                              Mobil: 728 242 432
email: lkratochvil@neprobylice.cz

Obecní úřad:
Neprobylice 4
E-mail: neprobylice@seznam.cz

Úřední hodiny: 
Pondělí: 19:00 - 20:00

Úřední hodiny účetní: 
Středa:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

IČ: 00640492

Počet obyvatel v obci: 1602017

O Z N Á M E N Í

V sobotu 25.11.2017 bude přistaven na obvyklé místo kontejner na nebezpečný odpad. Přistaven bude v době od 10,00 hod. do 12,00 hod.

Vybírané odpady:

· Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek,

· Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny,

· Tlakové nádoby, olejové filtry, tonery, nemrznoucí kapaliny, brzdové kapaliny, odpadní motorové, převodové a mazací oleje,

· Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující neb. látky, kyseliny, zásady, fotochemie, pesticidy, nepoužitá léčiva,

· Elektroodpad, zářivky, EEZ (lednice, pračky, televize, monitory drobné elektrospotřebiče, počítače, telefony …),

· Pneumatiky, izolační materiál s obsahem azbestu,

· Asfaltové směsi obsahující dehet,

· Minerální nebo skelná vata

Neodebírané odpady: STAVEBNÍ ODPAD


O Z N Á M E N Í

V pátek 13.10.2017 bude přistaven na obvyklé místo kontejner na objemný odpad. Odvoz je v pondělí 16.10.2017.

Nevhazujte prosím pneumatiky, elektroniku, barvy, stavební suť.

Kontejner lze naplnit do výšky sajten, jinak nebude odvezen.

Děkujeme

Obecní úřad Neprobylice


O Z N Á M E N Í

v sobotu 15.07.2017 budou prováděny pracovníkem vodárenodečty vodoměrů a to po celý den, tak do 18,00 hodin

Poznámka:
Ti z Vás co nebudete doma, žádáme o výpis číselného údaje z vodoměru na papírek a umístit ho na viditelné místo. Popřípadě Vám bude vhozeno do schránky, pracovníkem vodáren, oznámení s telefonním číslem, které pak použijete k nahlášení stavu vodoměru.

Děkujeme.

obecní úřad Neprobylice


SRDEČNĚ VŠECHNY ZVEME


27.6.2017 Informace pro občany

Pouze připomínáme, že Opatření obecné povahy při nedostatku vody, vydané MěÚ Slaný, odborem životního prostředí, je stále platné. Dokument je zveřejněn nadále na úřední desce obecního úřadu a na webových stránkách v sekci úřední deska - rok 2015 s datem 23.7.2015.


O Z N Á M E N Í

Ve středu 14.06.2017 od 17:00 bude na návsi u dětského hřiště probíhat očkování psů


O Z N Á M E N Í

V pátek 21.04.2017 bude přistaven na obvyklé místo kontejner na objemný odpad. Odvoz je v pondělí 24.04.2017.

Nevhazujte prosím pneumatiky, elektroniku, barvy, stavební suť.

Kontejner lze naplnit do výšky sajten, jinak nebude odvezen.

Děkujeme Obecní úřad Neprobylice


O Z N Á M E N Í

od 9.1.2017 se vybírají poplatky za odpady a psy, a to o úřední den a dále každé pondělí od 19,00 hodin do 20,00 hodin.

Odpady:
640,- Kč/osoba trvale hlášená na území obce,
750,- Kč – chalupa.

Psi:
1 pes        60,- Kč
2 a více     100,- Kč/pes
Poplatky jsou splatné do 31.03.2017

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se