Kontakty

Starosta obce: Jiří Louda
Mobil: 721 476 885
email: jlouda@neprobylice.cz

Místostarosta: Petr Somol
Mobil: 797 626 258
email:
psomol@neprobylice.cz

Účetní: Bc.Lukáš Kratochvíl,DiS                              Mobil: 728 242 432
email: lkratochvil@neprobylice.cz

Obecní úřad:
Neprobylice 4
E-mail: neprobylice@seznam.cz

Úřední hodiny: 
Pondělí: 19:00 - 20:00

Úřední hodiny účetní: 
Středa:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

IČ: 00640492

Počet obyvatel v obci: 16028.11.2015  Informace ohledně zásobování pitnou vodou

Vážení spoluobčané,

tímto Vám poskytujeme důležité informace týkající se zásobování pitnou vodou. Jak jistě už víte, hlavní vodovodní řad byl zkolaudován na konci července tohoto roku. Aby mohla být spuštěna pitná voda do Vašich nemovitostí, je zapotřebí Vaše vodovodní přípojky nejprve zlegalizovat na stavebním úřadě ve Slaném. K tomuto jednání byl zapotřebí Váš souhlas, který jste podepisovali. Souhlasy včetně různých vyjádření, převážně od síťařů, již byly předány k výše zmíněnému stavebnímu úřadu, který má na rozhodnutí o vydání územního souhlasu 30-ti denní lhůtu, která začíná běžet dnem, kdy byla podána žádost o rozhodnutí. (Veškeré podklady byly předány místně příslušnému stavebnímu úřadu minulý týden).

Proč toto všechno vzniklo?

Když probíhaly jednání se společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „SčVK“), nebyli jsme na tento problém upozorněni. Společnost nás ujišťovala, že bude moci dojít k uzavření smluv o dodávkách pitné vody s jednotlivými odběrateli co nejdříve, jelikož je hlavní vodovodní řad zkolaudován. Posléze bylo z jejich strany řečeno, že smlouvy se uzavírat nebudou do doby, než budou všechny vodovodní přípojky zlegalizovány. Byli jsme tak postaveni před novou věc a museli jsme jí začít okamžitě řešit: vyžádat si Vaše souhlasy; souhlasy od síťařů, že souhlasí s vodovodními přípojkami (některé organizace dodržovali 30-ti denní lhůtu pro vydání vyjádření), a proto se celá záležitost tímto protahovala. Tímto jsou veškeré podklady předány a musíme čekat na rozhodnutí stavebního úřadu.

Jakmile budeme mít k dispozici územní souhlasy, obratem je přepošleme na SčVK a oni připraví smlouvy k podpisu s jednotlivými odběrateli. Obec má vodoměry pro každou připojovanou nemovitost nakoupené. Vodoměry budete dostávat zdarma, jsou ve vlastnictví obce.

Kdy bude voda téct?

Pokud všechno dobře dopadne, stavební úřad si nevyžádá další podklady k doplnění a bude rozhodnuto ve výše uvedené lhůtě, budou podepsané smlouvy o dodávce pitné vody s jednotlivými odběrateli, začnou se vodoměry montovat v průběhu ledna roku 2016.

25.11.2015  V sobotu 5.12.2015 bude přistaven na obvyklé místo kontejner na nebezpečný odpad. Přistaven bude v době od 10:00 do 12:00. Co je možné do kontejneru vyhodit najdete ZDE

 

30.10.2015 Ve čtvrtek 12.11.2015  mezi 8:00 až 10:00 hodinou dopoledne bude přerušena dodávka elektrické energie v části naší obce. Konkrétní nemovitosti kterých se to týká jsou zobrazeny na mapce zde

 

23.09.2015 V pátek 09.10.2015 bude přistaven na obvyklé místo kontejner na objemný odpad. Odvoz je v pondělí 12.10.2015.  Nevhazujte prosím pneumatiky, elektroniku, barvy, stavební suť. Kontejner lze naplnit do výšky sajten, jinak nebude odvezen. Děkujeme

 

10.08.2015 V sobotu 22.08 se na návsi v Neprobylicích uskuteční dvě akce. Od rána bude probíhat fotbalový turnaj a v 17 hodin začne u boudy druhý ročník PovalFestu. Letos zahrají čtyři kapely Kaštanka,Banáni,Pohoda a tak a M3TA.Jste srdečně zváni

 

Poval

 

 

 

 

  20.07.2015 Pozvánka od obce Plchov na celodenni výlet do zábavmého parku Mirákulum. Více info zde

 

22.06.2015  V sobotu 27.06 se uskuteční tradiční událost, Dětský den. Plakat-dd

 

 

 

07.06.2015 Předkládáme k nahlédnutí kalkulaci ceny vodného na rok 2015 od budoucího provozovatele veřejného vodovodu SČVK. Nabídka  zde.

19.04.2015 V pátek 24.04.2015 bude přistaven na obvyklé místo kontejner na objemný odpad.Odvoz je v pondělí 27.04.2015.  Nevhazujte prosím pneumatiky, elektroniku, barvy, stavební suť. Kontejner lze naplnit do výšky sajten, jinak nebude odvezen.Děkujeme :-)

 

31.03.2015 Most přes Bakovský potok v obci Krállovice bude opětovně od 07.04.2015 celkově uzavřen a pontonový most odstraněn z důvodů celkové rekonstrukce mostu. Plánovaná doba uzavírky a opravy mostu je 2,5 - 3 měsíce (tj. cca do konce června 2015) Objízdná trasa vede přes obec Drchkov

 

29.03.2015 Aktuální informace k veřejnému vodovodu v Neprobylicích naleznete zde

27.03.2015 Informace pro cestující autobusem do Prahy, od 7.4.2015 se přesouvají zastávky autobusových linek 58,59,78 a 88 z Dejvické na Autobusové nádraží Veleslavín.ČSAD Slaný bude mít stanoviště č.1, ihned u východu z metra.Jízdní řády s novými časy budou k dispozici v informační kanceláři od 31.3.2015

 

19.02.2015 Mateřská školka Třebíz uskutečňuje zápis dětí na školní rok 2015/2016: Zápis-školní rok 2015/2016

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se